Sommeraktiviteter

Sommeraktiviteter på Ruten Fjellstue

I Espedalen ligger forholdene godt til rette for de fleste fjellaktiviteter og friluftsliv. Turstier i skog og høyfjellsterreng, tilknytning til DNT-stiene i Langsua Nasjonalpark, Espedalen Landskapsvernområde og Huldreheimen, mange km med padlevann, flotte sykkelmuligheter langs veier og stier samt flere kulrurminner og naturfenomen som kan utforskes.

 

ELGTÅRNET I ESPEDALEN

På oversiden av Ramstjern har Bedriftene Ruten Fjellstue, Dalseter Høyfjellshotell og Strand Fjellstue fått satt opp et overnattingstårn. 
Her er det mulig for 6 personer å overnatte i nærkontakt med "Vår Vennlige Villmark" på en komfortabel og spektakulær måte.
Du kommer dit til fots, med kano/kajakk og sykkel om sommeren. På vinteren kan du gå på ski og truger.

ELGTÅRNET I ESPEDALEN